Ahad, 12 Disember 2010

Tanah Yang Subur

  

Daripada Abu Musa r.a. daripada Nabi s.a.w., beliau bersabda, "Perumpamaan
petunjuk dan ilmu yang Allah mengutus aku untuk menyampaikannya adalah seperti
hujan jatuh ke bumi.

"Sebahagian dari bumi itu ada yang subur menyerap air, menumbuh-suburkan
tanam-tanaman, dan rumput-rumput yang banyak. Ada pula tanah yang keras, tidak
dapat menyerap air sehingga tergenang. Maka denganya Allah memberi manfaat
kepada manusia. Mereka dapat minum darinya dan memberi minum (binatang ternak
dan sebagainya) dan untuk bercucuk tanam. Dan ada pula hujan yang jatuh ke
bahagian lain, iaitu di atas tanah (berlapis batu) yang tidak menggenang air dan
tidak pula menumbuhkan rumput."

"Begitulah perumpamaan orang yang belajar agama (menuntut ilmu), yang mahu
memanfaatkan apa yang aku disuruh Allah menyampaikannya, iaitu ia mempelajari
dan mengajarkannya dan begitu pula perumpaan orang yang tidak mahu memikirkan
dan tidak mahu menerima petunjuk Allah yang aku diutus untuk menyampaikannya."

(Riwayat Bukhari)