Selasa, 1 Jun 2010

30.5.2010 | Kelahiran Cahaya Pengubat Hati Kami

Alhamdulillah, Dalam seribu kepayahan. Suatu permulaan untuk suatu akhiran diterima dengan satu pensyukuran. Puteri pertama yang akan dinamakan 'Nur Shifa' Umairah' melengkapkan kasih-sayang & cinta kami selama ini.

Dilahirkan tepat jam 03:34 pagi dengan berat 3.92 kg yang di saksikan 2 mata saya sendiri.

shifa 01
shifa 02
puteriku, nur shifa umairahputeriku, nur shifa umairah